INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

       รวมตัง เป็น Platfrom ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการภาษีท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง การอัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การจัดการเอกสารที่ง่ายเพียงคลิกเดียว

  • รองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  • รองรับภาษีป้าย พ.ศ.2563
  • รองรับการจัดการค่าขยะ
ระบบบริหารจัดการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่พัฒนาขึ้นโดยรวมตังสามารถทำอะไรได้บ้าง ?
1. สามารถวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างด้วยเทคโนโลยีการสำรวจรถ Laser
2. สามารถสำรวจภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคโนโลยีการสำรวจด้วย Drone
3. สามารถเชื่อมโยง LTAX ได้
4. สามารถเชื่อมโยง E-LAAS ได้
5. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking/ธนาคาร
6. รายงานสรุปผลสำหรับผู้บริหาร
7. ใบเสร็จรับเงินจากระบบ
8. ติดตามยอดภาษีผ่านทาง Line@
 
หากหน่วยงานใด พบปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งงานสำรวจ งานจัดเก็บ ติดต่อทางรวมตัง ให้เข้าช่วยเหลือได้เลยนะครับ
รวมตังจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อชาวท้องถิ่น!
-----------------------------------------
ระบบรวมตัง : www.ruamtangtax.com/bangkanoon/login
Facebook : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยรวมตัง
เบอร์โทร : 091-0356838 , 098-8250557 , 082-0922586
 

 


11 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 4548 ครั้ง

Engine by shopup.com