INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

Infra Plus ได้รับเกียรติจากกรมที่ดินเข้าร่วมโครงการวิจัยอุปกรณ์ LiDAR

 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 Infra Plus ได้รับเกียรติจากกรมที่ดินเข้าร่วมโครงการวิจัยอุปกรณ์ LiDAR ความแม่นยำสูง เพื่องานสำรวจ ของกรมที่ดิน ณ วัดเขามัน จังหวัดสระบุรี ด้วยอุปกรณ์ DJI MATRICE M350 RTK ร่วมกับ LiDAR CHC ALPHA AIR 10
 
ขอขอบคุณทางกรมที่ดิน ที่ให้ทาง Infra Plus ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยครั้งนี้

07 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com