INFRA PLUS UAV

Leading Innovative Solutions For Sustainable Infrastructure

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทอินฟรา พลัส จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

 
        บริษัทอินฟรา พลัส จำกัด ร่วมกับ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กสทช.
        จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และศูนย์ ปภ. เขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนงานสาธารณภัย และพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้แก่หน่วยงาน

09 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 538 ครั้ง

Engine by shopup.com